Kişiyi ya da işletmeyi amaçlarına ulaştırmayı sağlayacak mübadeleleri gerçekleştirmek üzere ihtiyaç karşılayacak ürünlerin, hizmetlerin, fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin internet ortamında yapılan kreatif sayfa planlama ve uygulama sürecinin vitrin edilmesine web sitesi denir.

Peki web ve www açılımı nedir?
Web; birbiriyle bağlantılı internet üzerinde çalışan ve “www” ile başlayan internet sitesi adreslerindeki sayfaların görüntülenmesini sağlayan servis ağıdır. WWW açılımı ise ↔ world wide web olarak bilinir.

→ Teknik olarak world wide web dünya çapında ağ olarak tanımlanmaktadır.
→ Bilgisayar terimi olarak world wide web ise internet sunucuları ağı olarak tanımlanır.

“I highly recommend this company for all and any of your design needs. I am very happy with the new redesigned and restructured website they built for my moving company!”

Web Sitesinin Çeşitleri Nelerdir?

Web siteleri tasarım, yazılım ve programlamasına göre statik ve dinamik olmak üzere iki ana grupta değerlendirilebilir. Bu iki ana gruptaki web sitelerin çeşitleri ise ilgili sitenin muhtevasına göre değerlendirilmektedir.

▬ Kurumsal web siteleri: Firma ürün/hizmet tanıtım siteleri.
▬ E-ticaret siteleri: B2B, B2C, C2C satış siteleri.
▬ Rezervasyon siteleri: Hotel, restoran vb. siteler.
▬ Kişisel siteler: Kişi tanıtım ve CV siteleri.
▬ İlan / emlak siteleri: Konut, araba, iş arama ve bulma siteleri.
▬ Haber siteleri: Anlık, günlük, güncel olayların aktarıldığı siteler.
▬ Portal siteler: Turizm, sağlık vb. özel bir amaca hizmet eden fonksiyonel siteler.
▬ Mobil siteler: Mobil kullanıcılarına özel hazırlanan site ve uygulamalar.

Web Sitesi Ne İşe Yarar?

birNC’ye göre web sitesi; müşterileri segmentlere ve alt segmentlere ayırabileceği gibi müşteriye nasıl ulaşılabileceği ve onlarla nasıl kalıcı ilişkiler kurulabileceğiyle ilgili firmanıza bilgiler veren stratejik internet platformudur. Dolayısıyla web sitesi olgusu size ya da işletmenize müşteri kavramını yerleştiren ve müşteri merkezli olma kültürünü benimsettiren bir internet stratejisi; dünyada şirket-müşteri denklemini düzenleyen ve müşteri ilişkileri yönetiminin bir bilim olmasını sağlayan pazarlama aracıdır. Web siteleri tüm faaliyetlerimizi, ürün ve hizmetlerimizi hedef kitlemize istediğimiz gibi iletmemizi sağlar; doğru ve güncel bilgi kaynağıdır; bizlere zaman, prestij ve müşteri kazandırmaya yarar.

  1. Web sitesi hizmeti firma ya da markanın istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yöneliktir.
  2. Web sayfası ürünler, hizmetler ve düşüncelerle ilgilidir.
  3. Web tasarım doğru hedef kitlesine hitap etmelidir.
  4. Web site konsepti, sürekli değişen rekabet koşullarında yerine getirilir.
  5. Website tasarımı kurumsal kimliğinizin aynasıdır.

Web Sitesinin Faydaları Nelerdir?


Müşteri belirlemeye yarar
▬▬▬▬▬
Geleneksel olarak demografik bilgilere göre yapılmaktadır ancak internet ortamında müşterilerinizi tam olarak saptamak için Google Analitik platformunun site analizleri için sunduğu hizmetten yararlanabilirsiniz. Bu platforma web sitenizi kayıt ederek alabileceğiniz bir Google Analitik Kodu ya da site izleme kimliğini sitenize eklemek yeterli olacaktır. Müşterilerinizin yaş, cinsiyet, meslek, gelir ve ilgi alanları gibi değişkenleri tespit edebilirsiniz.Belirlenen Müşterilerinizi Farklılaştırabilirsiniz
▬▬▬▬▬
Müşterileri farklılaştırma, onların işletmeniz için farklı değerlere sahip olması ve farklı ihtiyaçlarının bulunmasından kaynaklanan bir zorunluluktur. En değerli olan müşterilerden başlamak suretiyle, bir sıralamada bulunmak, çabaların en çok avantaj sağlayacağı kesime yöneltilmesine olanak sağlar. Böylece müşterinin değerine ve ihtiyaçlarına odaklanacak işletme davranışını web sitenizde sağlamak güç olmayacaktır.Müşterilerle Etkileşime Girebilirsiniz
▬▬▬▬▬
Web sitesinde tüketiciye gereksinimi olan ürün ve hizmetin sağlanması, kalite güvencesinin vitrin edilmesi ve ispat edilmesi ilk adımdır. Web sitelerinde satış sonrasındaki hizmet, üzerinde durulması gereken en önemli konudur. En yüksek etkinliği, uygun maliyette yapma zorunluluğu bir şirket için kaçınılmazdır.
//www.demircitasarim.com/wp-content/uploads/2019/03/demircitasarim_sitealtlogo.png